Prague, Prague, Czech Republic地区十佳可生物降解塑料(PLA) 材料3d打印服务

7 已搜索到Prague, Prague, Czech Republic地区可生物降解塑料(PLA) 材料3d打印服务。 选择一个材料或产品用途来缩小搜索范围。为扩展搜索,点击全球标签,充分利用我们的全球3d打印网络。

5/5(3 回顾 )
Pro
WhiteRabbit3D打印图片
WhiteRabbit3D打印图片
WhiteRabbit3D打印图片
Prague, Prague, CZ
材料: PLA, Nylon, ASA +1 material
最低价格: US$12.99
邮递: US$5.00
即刻下单
留下第一条评论
Pro
Rendertang3D打印图片
Rendertang3D打印图片
Rendertang3D打印图片
Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, CZ
I print in PLA and TPU filaments predominantly for hobbies, but I can do...
材料: PLA, ASA, Rubber/Flex (TPU)
最低价格: US$12.99
邮递: US$5.00
即刻下单
留下第一条评论
Pro
3D-tisk-Praha3D打印图片
3D-tisk-Praha3D打印图片
3D-tisk-Praha3D打印图片
Praha, HM, CZ
Během několika minut nebo hodin Vám vyrobíme 3D model, součástky a mnoho jiného, co...
材料: PLA, ABS, Nylon +2 materials
最低价格: US$18.75
邮递: US$4.99
即刻下单
留下第一条评论
Pro
Sharplayers 3D printing3D打印图片
Sharplayers 3D printing3D打印图片
Sharplayers 3D printing3D打印图片
Praha, HM, CZ
3D tisk od jednoho výrobku po malosérie. Tisk předmětu už do 24 hodin! Platba...
材料: PLA, ABS, Nylon +6 materials
最低价格: US$18.75
邮递: US$5.00
即刻下单
留下第一条评论
3dprincz3D打印图片
3dprincz3D打印图片
3dprincz3D打印图片
Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, CZ
With engineering and organic 3D design skills, 3 years prototyping and file fixing experience,...
材料: PLA
最低价格: US$12.99
邮递: US$5.00
即刻下单
5/5(6 回顾 )
Tom3D3D打印图片
Tom3D3D打印图片
Tom3D3D打印图片
České Budějovice, South Bohemian Region, CZ
3D print.
材料: PLA, PETG
最低价格: US$12.99
邮递: US$6.00
即刻下单
5/5(3 回顾 )
CVtronic3D打印图片
CVtronic3D打印图片
CVtronic3D打印图片
Český Krumlov, Jihočeský kraj, CZ
3D tisk, grafické návrhy, chytré domy, průmyslová automatizace
材料: PLA, ABS, PETG
最低价格: US$12.99
邮递: US$5.00
即刻下单

可生物降解塑料(PLA) 3D打印材料

聚乳酸长丝是由可再生资源制成的生物降解热塑性材料,与其它塑料材料相比更加环保。 PLA材料具有良好的强度、耐用性和柔韧性,相当的抗冲击性,是打印原型、消费品和小玩具的理想材料。

如果你在搜索Prague, Prague, Czech Republic地区提供可生物降解塑料(PLA) 材料的3d打印服务,那就来对地方了! 我们的3d打印服务制作出快速高质量的打印品。使用筛选器帮助你缩小搜索范围。如果您不确定所需的技术或材料,请选择产品用途。

操作指南

浏览打印服务,并使用筛选器缩小搜索范围。比较价格和评论并向打印服务上传您的3d模型。下单并在免快递险日期内接收打印品。

操作指南

  • 浏览 最佳3d打印服务 并使用筛选器缩小搜索范围。 
  • 比较价格和评论并向打印服务上传您的3d模型
  • 下单并在免快递险日期内接收打印品。

如果您需要帮助,我们的 技术支持团队 时刻为您的问题24/7严阵以待。了解更多关于我们的平台,请浏览帮助中心.